ساماندهی بهسازی و ایمن سازی کمربندی جنوب شیراز
ساماندهی بهسازی و ایمن سازی کمربندی جنوب شیراز
این پروژه شامل : احداث تقاطع غیر همسطح میثم دارای دو دستگاه پل دوربرگردان به طول 450 متر برای هر پل، احداث دورگرد میلاد دارای یک دستگاه پل با دو دهانه به طول کلی 51 متر، بهسازی مسیر کمربندی با نیوجرسی گذاری، اصلاح شانه راه و اصلاح هندسی دسترسی ها و نصب علائم ترافیکی می باشد.
: در دست اجرا
1402/12/19
1402/12/19
ساماندهی بهسازی و ایمن سازی کمربندی جنوب شیراز
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
1- فراهم نمودن شرایط ایمن برای تردد شهروندان و کاهش تصادفات
2- مدیریت و اصلاح هندسی دسترسی های کمربندی و نظم بخشیدن به آن
3- حفظ جان و سلامتی شهروندان
موقعیت جغرافیایی
فارس- شیراز –کمربندی جنوب
توضیحات
این پروژه شامل : احداث تقاطع غیر همسطح میثم دارای دو دستگاه پل دوربرگردان به طول 450 متر برای هر پل، احداث دورگرد میلاد دارای یک دستگاه پل با دو دهانه به طول کلی 51 متر، بهسازی مسیر کمربندی با نیوجرسی گذاری، اصلاح شانه راه و  اصلاح هندسی دسترسی ها و نصب علائم ترافیکی می باشد.