پروژه آماده سازی اراضی کمیل آباد شیراز
پروژه آماده سازی اراضی کمیل آباد شیراز
اجرای فاز اول عملیات آماده سازی اراضی کمیل آباد به مساحت 110 هکتار، شامل عملیات خاکبرداری به حجم تقریبی 450000 مترمکعب و عملیات خاکریزی به حجم تقریبی 250000 مترمکعب می باشد.
: در دست اجرا
1402/12/19
1402/12/19
پروژه آماده سازی اراضی کمیل آباد شیراز
کار فرما
ارشد نظامی آجا در استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد
اهداف طرح
تسهیل در ساخت مسکن جهت پرسنل نیروهای نظامی 
موقعیت جغرافیایی
 فارس- شیراز – اراضی کمیل آباد
توضیحات
اجرای فاز اول عملیات آماده سازی اراضی کمیل آباد به مساحت 110 هکتار، شامل عملیات خاکبرداری به حجم تقریبی 450000 مترمکعب و عملیات خاکریزی به حجم تقریبی 250000 مترمکعب می باشد.