ساختمان مرکزی درمان سرطان بیمارستان نمازی
ساختمان مرکزی درمان سرطان بیمارستان نمازی
این پروژه شامل 1ـ احداث اسکلت ساختمان مرکزی درمان سرطان و 2ـ تکمیل فاز دو ساختمان تصویر برداری بیمارستان نمازی می باشد. 1ـ ساختمان مرکزی درمان سرطان با زیر بنای4300 مترمربع شامل دو بلوک می باشد که : بلوکA با متراژ 2100 متر مربع دارای 5 طبقه ( طبقه 2- با کاربری رختکن ، انبار و ... ، طبقه 1- با کاربری آزمایشگاه فیزیک ، مهندسی و رختکن و استراحت ، طبقه همکف با کاربری آزمایشگاه مربوط به بیماران سرطانی و طبقات اول و دوم نیز سایر خدمات درمانی مربوط به بیماران سرطانی) می باشد. بلوکB با متراژ 2200 متر مربع دارای چهار طبقه ( طبقه 1- با کاربری استقرار دستگاه سایبرنایف، شتاب دهنده جهت درمان سرطان، طبقه همکف با کاربری استقرار اعضاء هیات علمی و پزشکان و سایر طبقات نیز جهت کاربری های اداری) می باشد. 2ـ ساختمان تصویر برداری با زیر بنای3100مترمربع دارای5طبقه( طبقه 1- با کاربری قرارگیری دستگاه پت اسکن جهت تشخیص و مطالعه بیماران، طبقه همکف جهت نصب دستگاههای MRI و تصویر برداری بیماران، طبقه اول جهت عملیات های سونوگرافی و اتاق های عمل، طبقه دوم سالن اجتماعات و دفاتر اداری و طبقه سوم مربوط به اتاق های کارشناسان ، مدیریت و ... )می باشد.
: در دست اجرا
1402/07/08
1402/07/08
بیمارستان نمازی شیراز
کار فرما
بنیاد خیریه نمازی _ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اهداف طرح

ـ ارائه بروزترین خدمات تخصصی و درمانی به بیماران سرطانی در جنوب کشور با تعرفه خدمات درمانی دولتی.                                   ـ ایجاد مرکز جامع تصویربرداری در بیمارستان نمازی با دستگاه های پیشرفته نظیر پت اسکن، ام آر آی و ... و همچنین افزایش اتاق عملهای جنرال بیمارستانی.

موقعیت جغرافیایی
بیمارستان نمازی شیراز
توضیحات
این پروژه شامل 1ـ احداث اسکلت ساختمان مرکزی درمان سرطان و 2ـ تکمیل فاز دو ساختمان تصویر برداری بیمارستان نمازی می باشد.
1ـ ساختمان مرکزی درمان سرطان با زیر بنای4300 مترمربع  شامل دو بلوک می باشد که :
بلوکA  با متراژ 2100 متر مربع  دارای 5 طبقه ( طبقه 2- با کاربری  رختکن ، انبار و ... ، طبقه 1- با کاربری آزمایشگاه فیزیک ، مهندسی و رختکن و استراحت ، طبقه همکف با کاربری آزمایشگاه مربوط به بیماران سرطانی و طبقات اول و دوم نیز سایر خدمات درمانی مربوط به بیماران سرطانی) می باشد. بلوکB  با متراژ 2200 متر مربع دارای چهار طبقه ( طبقه 1- با کاربری استقرار دستگاه سایبرنایف، شتاب دهنده جهت درمان سرطان، طبقه همکف با کاربری استقرار اعضاء هیات علمی و پزشکان و سایر طبقات نیز جهت کاربری های اداری) می باشد. 
2ـ ساختمان تصویر برداری با زیر بنای3100مترمربع دارای5طبقه( طبقه 1- با کاربری قرارگیری دستگاه پت اسکن جهت تشخیص و مطالعه بیماران، طبقه همکف جهت نصب دستگاههای MRI  و تصویر برداری بیماران، طبقه اول جهت عملیات های سونوگرافی و اتاق های عمل، طبقه دوم سالن اجتماعات و دفاتر اداری و طبقه سوم مربوط به اتاق های کارشناسان ، مدیریت و ... )می باشد.