مجتمع مسکونی شیمی گیاه
مجتمع مسکونی شیمی گیاه
این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 66000 مترمربع دارای مساحت زیربنای کل 180000 مترمربع که شامل 144000 مترمربع زیربنای مفید مسکونی (8 بلوک 11 طبقه و یک برج 15 طبقه ) و همچنین مجتمع های تجاری، ورزشی، فرهنگی و محوطه سازی می باشد.
: در دست اجرا
1402/07/08
1402/07/08
مجتمع مسکونی شیمی گیاه
کار فرما
صندق تعاونی مسکن بنیاد تعاون
اهداف طرح
احداث شهرک مسکونی
موقعیت جغرافیایی
شیراز خیابان دکتر حسابی انتهای خیابان شیمی گیاه
توضیحات
این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 66000 مترمربع دارای مساحت زیربنای کل 180000 مترمربع که شامل 144000 مترمربع زیربنای مفید مسکونی (8 بلوک 11 طبقه و یک برج 15 طبقه ) و همچنین مجتمع های تجاری، ورزشی، فرهنگی و محوطه سازی می باشد.