عملیات خاکی و محوطه سازی فولاد غدیر نی ریز
عملیات خاکی و محوطه سازی فولاد غدیر نی ریز
این پروژه شامل 3200 متر خیابان کشی و بیش از 5400 متر کانال کشی و پیاده روسازی میباشد.
: در دست اجرا
1400/12/23
1401/05/30
فولاد نی ریز
کار فرما
مجتمع فولاد غدیر نی ریز.
اهداف طرح
* خاکبرداری واحد گندله سازی مجتمع فولاد.
* محوطه سازی و احداث جداول بتنی مسلح و پیاده رو سازی سایت طرح گسترش فولاد غدیر جهت هدایت آبهای سطحی.
* تعریض جاده های موجود و آسفالت جاده های محوطه سایت مجتمع فولاد جهت تسهیل دسترسی به سالنهای تولید، انبارها و ساختمانهای اداری مجموعه.
موقعیت جغرافیایی
استان فارس-حد فاصل شهرهای نی ریز و قطرویه.