پروژه مجتمع مسکونی آپارتمانی سرو قامتان
مساحت طراحی در دو سایت مجموعا بالغ بر 100.000 متر مربع بوده که شامل 5 بلوک آپارتمانی 8 طبقه با پیلوت و پارکینگ در قطعه 564 و 4 بلوک آپارتمانی 10 طبقه با پیلوت و پارکینگ در قطعه 575 میباشد. نوع سازه بصورت بتنی با سیستم دبل قاب خمشی و دیوارهای برشی ویژه و نوع سقف وافل می باشد.
در دست اجرا
1400/04/07
1401/05/30
سروقامتان
کار فرما

شرکت سرو قامتان نو اندیش فارس

اهداف طرح

        تولید مسکن مناسب، با رعایت  استانداردهای رایج و قیمت مناسب و بهرمندی ازخدمات زیرساخت محدوده طرح درانتخاب زمین محل اجرای طرح از ویژگی های قابل توجه این طرح می باشد.

 

زمانبندی طرح

 30  ماه

فعالیت های اجرایی

        نوع سازه  بصورت بتنی با سیستم دبل قاب خمشی و دیوارهای برشی ویژه و نوع سقف وافل می باشد.

 

موقعیت جغرافیایی

  فاز یک شهر جدید صدرا