احداث بزرگراه حد فاصل شهرکوار تا شهر فیروزآباد (قطعه دوم )
<center>  <font face='Tahoma, Arial,"Times New Roman"' size='+0/5' color='#002060'> احداث بزرگراه  حد فاصل شهرکوار تا شهر فیروزآباد (قطعه دوم )
این مسیر بخشی از کریدور اتصال شمال ایران به منطقه ویژه پارس جنوبی بطول 41 کیلومتر که شامل ساخت گالری بطول 130 متر، اجرای روشنایی تونل و گالری های مسیر بطول 650 متر می باشد. همچنین عملیات خاکبرداری و سنگبرداری ترانشه های انفجاری، ساخت ابنیه های فنی، زیر سازی و آسفالت قطعات 1 و 2 محور کوار _ فیروزآباد در دستور کار قرار دارد.
: پایان یافته
1399/07/12
1402/07/05
جاده کوار - فیروز آباد قطعه دو
کار فرما
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
اهداف طرح
  • تسهیل ارتباط جاده ای ایمن و سریع بین منطقه استراژیک عسلویه و مرکز  کشور
  • بهبود ارتباط مواصلاتی و توسعه مناطق پارس شمالی و جنوبی
  • کاهش طول مسیر انتقال فراورده های نفتی به مرکز کشور
  • کاهش هزینه های حمل ونقل کالا و مسافر
  • کمک به توسعه گردشگری و صنعت توریسم و رونق اقتصادی منطقه
  • کاهش مخاطرات جاده ای و حوادث ناشی از آن

موقعیت جغرافیایی
فارس _ خروجی شهر کوار تا  سه راهی میمند بطول 41 کیلومتر 
پیمانکار اصلی
مهندسین مشاور فراشار آسیا