احداث راه اصلی حد فاصل شهرهای بهاباد-دربند-نایبند (110 کیلومتر)
<center>  <font face='Tahoma, Arial,"Times New Roman"' size='+0/5' color='#002060'> احداث راه اصلی حد فاصل شهرهای بهاباد-دربند-نایبند (110 کیلومتر)
97 کیلومتر راه اصلی است که موجب کاهش مسیر حمل و نقل جاده ای مرکز و غرب کشور به استان خراسان جنوبی می گردد. این پروژه با عرض آسفالت 11 متر شامل 297 دستگاه ابنیه فنی و یک دستگاه پل بزرگ بطول 72 متر با دهانه 8 متر می باشد.
: در دست اجرا
1399/07/12
1400/09/07
بهاباد
کار فرما
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 
اهداف طرح
  • کاهش فاصله ترانزیتی کالا و مسافر از مرزهای کشور افغانستان در استان سیستان و خراسان جنوبی به مرکز کشور
  • دسترسی آسانتر به معادن شرق استان یزد  و غرب کرمان و حمل ونقل مواد معدنی به مناطق مرکزی کشور
  • انتقال بخش از بار ترافیکی جاده یزد ـ بافق به این جاده
  • کاهش فاصله جاده ای شرق استان سیستان و بلوچستان و غرب استان خراسان جنوبی به مرکز، شمال و شمال غربی کشور

موقعیت جغرافیایی
استان یزد _ بهاباد _ مسیر بهاباد ـ دربند
پیمانکار اصلی
مهندسین مشاور ره آور