عملیات اجرایی روکش ورودی ها و سطح شهر صدرا
این پروژه شامل بیش از 2 میلیون مترمربع سانتیمتر عملیات روکش آسفالت جاده صدرا به باجگاه (اتوبان شهید سلیمانی) و بلوار های خلیج فارس، حافظ و سعدی می باشد.
در دست اجرا
1399/07/12
1399/07/22
کار فرما
شرکت عمران شهر جدید صدرا 
اهداف طرح
  • تعمیر و بازسازی خیابانهای شهر صدرا
  • افزایش خدمات عمومی و رفاه شهروندان
  • تسهیل رفت و آمد خودروهای سطح شهر
  • کاهش استهلاک خودروها و افزایش ایمنی خیابانها و معابر
  • بهبود زیبایی شهری
  • کاهش تصادفات به علت فرسودگی آسفالت معابر

موقعیت جغرافیایی
استان فارس _ شهر صدرا ـ خیابانهای ورودی و سطح شهر صدرا
پیمانکار اصلی
مهندسین مشاور رهاب سازه تدبیر