احداث تقاطع غیر همسطح احمد ابن موسی(ع) - نواب صفوی شهر شیراز
این تقاطع دارای 5 دستگاه پل بطول کل عرشه 830 متر و سیستم زیر سازه شمع و سرشمع (308 شمع بطول 9600 متر طول) و سیستم روسازه ستون و عرشه void slab(پیش تنیده ـ پس کشیده ) و 3عدد رمپ و 4 عدد لوپ می باشد.
در دست اجرا
1397/09/01
1399/07/22
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
  • ارتباط بلوار رحمت به طرح توسعه جنوب از طریق شهرک کوشک میدان
  • ارتباط طرح توسعه جنوب به بلوار احمد بن موسی و ارتباط مسیر غرب کمربندی به بلوار احمد بن موسی
  • ارتباط شهرک مهدی آباد به بلوار نواب صفوی، احمدبن موسی و بلوار رحمت

زمانبندی طرح
30 ماه
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ کمربندی غرب به شرق _ تقاطع بلوار نواب صفوی به کمربندی