احداث جاده اتصال شهر صدرا به بزرگراه شیراز - اصفهان (باجگاه)
این مسیر به طول 5/8 کیلومتر از صدرا به باجگاه بصورت 6 خطه با عرض 29/7 متر دارای 2 دستگاه پل بزرگ که یک دستگاه برروی مسیر راه آهن با دهانه 35 متری به طول تقریبی 300 متر و دیگری برای اتصال مسیر به بزرگراه شیراز- اصفهان می باشد.
در دست اجرا
1397/09/01
1401/07/17
صدرا - باجگاه
کار فرما
شرکت عمران صدرا
اهداف طرح
  • بهره برداری از این پروژه موجب خروج شهر جدید صدرا از بن بست و باعث عمران و آبادانی هرچه بیشتر این شهر می گردد.
  • این جاده شهر جدید صدرا را از طریق بلوار حافظ به بزرگراه شیرازـ اصفهان در منطقه باجگاه متصل می کند و طول مسیر را از 50 کیلومتر به 5.5 کیلومتر کاهش می دهد.
  • سبب تسهیل ارتباط بزرگراه های پر تردد شیرازـ اصفهان و شیرازـ سپیدان خواهد شد.
  • از دیگر مزایای این پروژه کاهش آلودگی های زیست محیطی و مصرف سوخت، همچنین افزایش ایمنی در تردد وسایل نقلیه می باشد.

زمانبندی طرح
12 ماه
موقعیت جغرافیایی
شیراز _ شهرک صدرا