انتقادات و پیشنهادات

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

متن ارسالی


 

دفترمرکــزی

شیــراز، بلــوار پاسداران، خیــابان شهید محلاتی

تلفن: 3-38434701-71-98+

دورنگار: 38434712-71-98+

صندوق پستی: 683-71855

کد پستی:88941-71868


Central office

Mahallati St.,Pasdaran Blvd.,Shiraz,Iran

Tel: +98-71-38434701-3

Fax No: +98-71-38434712

P.O.Box: 71855-683

Postal code: 71868-88941

 

 

دفتر تهران

خیابان شریعتی، بعد از پل سید خندان، بن بست خندان- پلاک 6

تلفن: 22886789-21-98+

دورنگار: 22886790-21-98+

 

 

Tehran office

No.6,Khandan alley,Shariati St.,Tehran,Iran

Tel: +98-21-22886789

Fax No: +98-21-22886790

سامانه پیام کوتاه: 1000112

Sms Center No:+98-1000112


دفتر اهواز                                                                                      Ahvaz Office 

میدان چهار شیر، خیابان 17 شهریور                           .No.89, 8 allay, 17 Shahrivar St

 کوچه 8-پلاک 89                                                                          Chahr Shir SQ

                          061-34616530

Email : info@sopg.ir