مقالات

فرایند توسعه فناوری تجهیزات رباتیکمبتنی بر رویکرد نوآورانه TRIZ

 ۱۳۹۲/۰۵/۱۲

وجود انواع روشهای طراحی و ساخت همگی برخاسته از میل بشری است که تمایل دارد بهترین ارزش را کسب نماید. صاحبان فرایند به عنوان مالک آن، همیشه ارزش بالقوه را با پرسشهایی در مورد اهداف، عملکرد، زمان ، هزینه، تعدیل و کمی می نمایند و همیشه بدنبال روشی هستند که فرایند طراحی، ساخت و تولید با بهترین ارزش انجام شود. از طرفی جعبه ابزار دانش خلاقیت شناسی TRIZ با رویکرد نوآوری در سازمان به عنوان یکی از این ابزارها ، اقدام به شناسائی و حل این گونه مسائل و خلق ارزش می نماید . همچنین تکنیک TRIZ به عنوان ابزاری جهت دستیابی سریع به اهداف میتواند در مراحل مختلف فرایند توسعه فناوری مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ضمن مروری بر مفاهیم روش ابداعی TRIZ با هدف مستند سازی و انتقال تجربیات حاصله، به مورد کاوی فعالیتهای اجرایی انجام شده در فرایندهای توسعه فن آوری تجهیزات رباتیک مبتنی با رویکرد نوآورانه TRIZ در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو پرداخته و سپسنتایج حاصله از این فرایندها تشریح می شود

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید