طرح سد مخزنی دالکی
سد مخزنی دالکی واقع در منطقه دالکی استان بوشهر و بر روی رودخانه دالکی احداث می گردد. این سد از نوع خاکی و به ارتفاع 120 متر است که در فاز اول این پروژه احداث فرازبند و تونل های انحراف آب در دست احداث می باشد .
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
دالکی
دالکی ی ی  1
دالکی ی ی  2
دالکی ی ی  3
دالکی ی ی  4
دالکی ی ی  5
دالکی ی ی  6
کار فرما
شرکت آب منطقه ای بوشهر
اهداف طرح
هدف از اجرای این پروژه احداث سامانه انحراف آب و تأمین آب مورد نیاز 13 هزار هکتار از نخلستان های موجود دالکی، دهقاید، منطقه وحدتیه و بخش سعدآباد و بخشی از حقابه رودخانه حله می باشد .
فعالیت های اجرایی
بوشهر – شهرستان دشتستان (برازجان)– 20 کیلومتری شمال شرق شهر دالکی
موقعیت جغرافیایی
بوشهر – شهرستان دشستان (برازجان)– 20 کیلومتری شمال شرق شهر دالکی
پیمانکار فرعی
مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
فاز اول اجرایی:
احداث تونل: به طول های 738 و 840 متر (به همراه شفت آبگیر و دهانه های ورودی و خروجی با پوشش بتنی)
فراز بند با هسته رسی: ارتفاع 60 متر و حجم خاکریزی 580,000 متر مکعب- کانال هدایت آب به ورودی تونلها و سامانه خروجی
جاده دسترسی: طول 450 متر
پل بزرگ بتنی: طول 126 متر (شش دهانه بیست و یک متری) با عرض 8 متر