تقاطع غیر همسطح آفرینش
تقاطع غیر همسطح آفرینش در امتداد بلوار آفرینش قرار گرفته و شهرک های گلستان و حافظ را به یکدیگر متصل می کند. اجرای این پروژه دسترسی ساکنین شهرک گلستان را به بلوار آفرینش و بزرگراه حسینی الهاشمی تسهیل می نماید .
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
آفرینش
آفرینش تازه 2
آفرینش تازه 3
آفرینش تازه 4
آفرینش تازه 5
آفرینش تازه 6
آفرینش تازه 7
آفرینش تازه 8
آفرینش تازه 9
آفرینش تازه 10
آفرینش تازه 11
آفرینش تازه 12
آفرینش تازه 14
آفرینش تازه 15
تقاطع آفرینش  1
تقاطع آفرینش  2
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
کاهش بار ترافیکی ورودی شهرک گلستان و کاهش بار ترافیکی از بلوار میرزای شیرازی ، کاهش زمان سفر و مصرف سوخت از اهداف احداث این پروژه می باشد.
موقعیت جغرافیایی
فارس- غرب شیراز- حد فاصل شهرک حافظ و شهرک گلستان
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسی مشاور آمایش آب و خاک
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول: 100 متر
عرض: 10 متر
ارتفاع از سطح زمین: 7 متر
تعداد دهانه: 3
طول بزرگترین دهانه: 38 متر
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگشت
نوع سازه: : تیر بتنی پیش ساخته پس کشیده با دال درجا