احداث تقاطع غیر همسطح مهدی آباد - کمربندی شهر شیراز
این تقاطع دارای 2 دستگاه پل 5 دهانه ( چهار دهانه 25 متری و یک دهانه 30 متری) بطول کل هر پل 130 متر با عرض عرشه 15.7 متر می باشد، سیستم عرشه این پل از نوع بتنی بوده و شامل تیر های I شکل و دال در جای بتنی با ضخامت 20 سانتیمتر می باشد.
در دست اجرا
1399/07/12
1399/07/22
کار فرما
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
اهداف طرح
  • ارتباط شهرک مهدی آباد با بلوار بنی هاشمی و بلوار رحمت 
  • کاهش سوانح و حوادث رانندگی در محل دور برگردان های موجود
  • سهولت گذر از عرض کمربندی و برقراری ارتباط ایمن دو سمت کمربندی

موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ کمربندی جنوبی
پیمانکار اصلی
مهندسین مشاور فراشار آسیا