احداث بزرگراه حد فاصل شهرکوار تا شهر فیروزآباد (قطعه اول)
مسیر کوار فیروزآباد قسمتی از مسیر شیراز- فیروزآباد-جم – عسلویه است که ارتباط ایمن شیراز را به ناحیه صنعتی عسلویه برقرار می سازد. شهرستان فیروزآباد در فاصله 90 کیلومتری شیراز قرار گرفته و از کوار 55 کیلومتر فاصله دارد. در قسمت اول مسیر کمربندی کوار از کیلومتر 000+0 الی کیلومتر 300+11 به صورت چهار خطه با عرض کلی 23 متر اجرا می شود. قسمت دوم مسیر از کیلومتر 300+11 الی 553+21 به صورت باند دوم اجرا می گردد.
در دست اجرا
1393/05/18
1399/07/22
کوار-فیروزآباد قطعه 2
جاده کوار _ فیروزآباد قطعه یک
جاده کوار _ فیروزآباد قطعه یک
جاده کوار _ فیروزآباد قطعه یک
جاده کوار _ فیروزآباد قطعه یک
کار فرما
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
اهداف طرح
  •  تسهیل در ترافیک عبوری
  • کوتاه شدن زمان سفر
  • کاهش تصادف و ارتقای ایمنی
  • حل مشکل ترافیکی شهرستان کوار با احداث کمربندی
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول مسیر: 553/21 کیلومتر
عرض مسیر: 23 متر
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگشت (قسمت اول) 2 باند رفت ( قسمت دوم)
ابنیه فنی: 54 دستگاه
پل: 2 دستگاه (پل بزرگ قره آغاج با دهانه های 20 متری و پل کارخانه سیمان)
تقاطع غیر همسطح: 3 دستگاه
تونل: یک تونل دوقلو با مجموع طول 1254 متر ( هرکدام 627 متر)
مشخصات روسازی:
- 15 سانتی متر زیر اساس
- 15 سانتی متر اساس
- 2 لایه 5 سانتی بیندر
- یک لایه 4 سانتی توپکا