احداث تقاطع غیر همسطح مهدیه-امیرکبیر شهر شیراز
این پروژه شامل پل بتنی با سیستم پیش تنیده پس کشیده به طول 890 متر(229 شمع بطول 4147متر طول و سه شفت بطول93 متر طول) در 16 پایه با بزرگترین دهانه به طول 55 متر و عرشه همسطح به مساحت 1365 مترمربع و زیرگذر به طول 400 مترشامل 4 باند رفت و برگشت می باشد همچنین این پروژه شامل 3100 متر طول جاده راستگرد در اطراف پروژه می باشد.
پایان یافته
1397/09/01
1400/09/03
مهدیه
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
تقاطع غیر هم سطح استاد بهمن بیگی(مهدیه)
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
  • تکمیل رینگ پیرامونی شهر شیراز
  • ایجاد مسیر دسترسی ایمن شهروندان به پارک چنار راهدار
  • تامین 12 جهت حرکت اصلی در این معبر
  • ساماندهی ترافیک ورودی شهر شیراز از جاده بوشهر  

زمانبندی طرح
24 ماه
موقعیت جغرافیایی
شیراز _ تقاطع بلوار مهدیه _ امیرکبیر