احداث سازه تونل نیمه عمیق قطعه الف زیرگذر قطار شهری شیراز
اجرای سازه تونل نیمه عمیق قطعه الف زیرگذر قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/26
1399/07/22
فاز 1 روسازی قطار شهری
فاز 1 روسازی قطار شهری
فاز 1 روسازی قطار شهری
فاز 1 روسازی قطار شهری
فاز 1 روسازی قطار شهری
کار فرما
سازمان قطار شهری شیراز
اهداف طرح
  • کاهش مصرف سوخت
  • حفظ بهداشت
  • جلوگیری از آلایندگی
  • تسهیل در حمل و نقل و خدمات رسانی شهری به شهروندان 
موقعیت جغرافیایی
شیراز _ بلوار معالی آباد
توضیحات

تغییرات
طول مسیر یک کیلومتر، عرض 8 متر و ارتفاع مفید 5 متر می باشد.