اجرای سازه تونل نیمه عمیق قطعه الف زیرگذر قطار شهری شیراز
اجرای سازه تونل نیمه عمیق قطعه الف زیرگذر قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/26
1394/07/29
تونل قطار
تونل قطار شهری
تونل قطار 1
تونل قطار 2
کار فرما
سازمان قطار شهری شیراز
اهداف طرح
کاهش مصرف سوخت، حفظ بهداشت، جلوگیری از آلایندگی، تسهیل در حمل و نقل و خدمات رسانی شهری به شهروندان از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
موقعیت جغرافیایی
شیراز، بلوار معالی آباد
پیمانکار فرعی
هگزا
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
طول مسیر یک کیلومتر، عرض 8 متر و ارتفاع مفید 5 متر می باشد.