احداث تونل نیمه عمیق میدان احسان تا توقفگاه قطار شهری شیراز
اجرای سازه تونل نیمه عمیق میدان احسان تا توقفگاه قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/26
1399/07/22
تونل احسان
تونل احسان
تونل احسان
کار فرما
سازمان قطار شهری شیراز
اهداف طرح
  • کاهش مصرف سوخت
  • حفظ بهداشت
  • جلوگیری از آلایندگی
  • تسهیل در حمل و نقل و خدمات رسانی شهری به شهروندان
موقعیت جغرافیایی
شیراز _ بلوار معالی آباد حد فاصل توقفگاه احسان تا توقفگاه خط یک
توضیحات

تغییرات
سازه دارای طول مسیر 175 متر، عرض داخل به داخل 8 متر است، که ارتفاع مفید داخل آن از روی ریل تا زیر سقف نیز 5 متر می باشد.