اجرای سازه تونل نیمه عمیق میدان احسان تا توقفگاه قطار شهری شیراز
اجرای سازه تونل نیمه عمیق میدان احسان تا توقفگاه قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/26
1394/07/29
تونل احسان
تونل احسان 1
تونل احسان 2
کار فرما
سازمان قطار شهری شیراز
اهداف طرح
کاهش مصرف سوخت، حفظ بهداشت، جلوگیری از آلایندگی، تسهیل در حمل و نقل و خدمات رسانی شهری به شهروندان از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
موقعیت جغرافیایی
شیراز، بلوار معالی آباد حد فاصل توقفگاه احسان تا توقفگاه خط یک
پیمانکار فرعی
هگزا
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
سازه دارای طول مسیر 175 متر، عرض داخل به داخل 8 متر است، که ارتفاع مفید داخل آن از روی ریل تا زیر سقف نیز 5 متر می باشد.