عملیات ساختمانی پارکینگ تعمیرگاهها محوطه سازی و پایانه قطار شهری
عملیات ساختمانی پارکینگ تعمیرگاهها محوطه سازی و پایانه قطار شهری
پایان یافته
1393/05/26
1394/07/29
پارکینگ تعمیرگاه
پارکینگ  1
پارکینگ  2
کار فرما
سازمان قطار شهری شیراز و حومه
اهداف طرح
کاهش مصرف سوخت، حفظ بهداشت، جلوگیری از آلایندگی، تسهیل در حمل و نقل و خدمات رسانی شهری به شهروندان از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
موقعیت جغرافیایی
شیراز، میدان احسان
پیمانکار فرعی
شرکت مشاور پردیسان سازه
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
عملیات اجرایی پروژه عبارتند از ساخت سازه ایستگاه احسان ( شماره21) متروی شیراز شامل 4300 متر مربع سازه در یک طبقه در زمینی به طول 160 متر و عرض 27 متر، به روش کند و پوش. عمق سازه از زمین طبیعی 9 متر و کف و دیوار های سازه با بتن مسلح درجا ریخته شده و سقف به صورت بتن مسلح و دال و ستون می باشد.