احداث جاده های حمل نی و سرویس و خطوط لوله آبیاری طرح نیشکر فارابی
احداث جاده های حمل نی و سرویس و خطوط لوله آبیاری طرح نیشکر فارابی
پایان یافته
1393/05/25
1399/07/22
نیشکر دانیال
نیشکر دانیال
نیشکر دانیال
نیشکر دانیال
نیشکر دانیال
کار فرما
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اهداف طرح
  • بومی کردن صنعت نیشکر
  • تولید شکر (رفع وابستگی خارجی به محصولات استراتژیک ) استفاده از تفاله های نیشکر جهت خوراک دام وطیور، تولید الکل ، تخته های MDF و غیره.
  • اشتغال زایی و رفع محرومیت از منطقه
  • استفاده بهینه از آب سرشار رودخانه کارون
  • استفاده از زمینهای مستعد که عمدتاً بصورت بایر و بیابانی است.
موقعیت جغرافیایی
استان خوزستان، در حدود کیلومتر 40 در طرف شرق جاده آسفالته اهواز _ آبادان
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
این پروژه دارای ابعاد 16 کیلومتر طول، 8 کیلومتر عرض و به وسعت 128کیلومتر مربع می باشد.