احداث جاده های حمل نی و سرویس و خطوط لوله آبیاری طرح نیشکر فارابی
احداث جاده های حمل نی و سرویس و خطوط لوله آبیاری طرح نیشکر فارابی
پایان یافته
1393/05/25
1394/08/10
لوله
للوله خرمشهر - جدید -  1
للوله خرمشهر - جدید -  2
للوله خرمشهر - جدید -  3
للوله خرمشهر - جدید -  4
للوله خرمشهر -  1
للوله خرمشهر -  2
للوله خرمشهر -  3
للوله خرمشهر -  4
للوله خرمشهر -  5
کار فرما
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اهداف طرح
بومی کردن صنعت نیشکر. تولید شکر (رفع وابستگی خارجی به محصولات استراتژیک ) استفاده از تفاله های نیشکر جهت خوراک دام وطیور، تولید الکل ، تخته های MDF و غیره. اشتغال زایی و رفع محرومیت از منطقه. استفاده بهینه از آب سرشار رودخانه کارون. استفاده از زمینهای مستعد که عمدتاً بصورت بایر و بیابانی است.
موقعیت جغرافیایی
دراستان خوزستان، در حدود کیلومتر 40 در طرف شرق جاده آسفالته اهواز – آبادان
پیمانکار فرعی
آب سو
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
این پروژه دارای ابعاد 16 کیلومتر طول، 8 کیلومتر عرض و به وسعت 128کیلومتر مربع می باشد.