احداث کانال KQ و سازه های مربوط طرح تأمین آب و آبیاری جزیره آبادان و خرمشهر
احداث کانال KQ و سازه های مربوط طرح تأمین آب و آبیاری جزیره آبادان و خرمشهر
پایان یافته
1393/05/25
1399/07/22
کانال خرمشهر
کاکیو خرمشهر
کاکیو خرمشهر
کانال اصلی خرمشهر -  1
کانال اصلی خرمشهر -  2
کار فرما
شرکت سهامی آب و برق خوزستان
اهداف طرح
  • افزایش بهره وری از اراضی موجود
  • خودکفا شدن کشور در امور کشاورزی و ایجاد اشتغال جهت ساکنین محلی و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر
  • احیاء نخلهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی به دلیل ترک منطقه توسط مردم
  • تهیه آب شیرین جهت مزارع و همچنین تبدیل خاک شور به خاک شیرین کاشت محصولات متنوع در بین نخیلات.
موقعیت جغرافیایی
جزیره آبادان و به موازات جاده آبادان _ اروندکنار
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
کانال آبرسان KQ از کیلومتر 600+21 تا انتهای مسیر به طول11/444 کیلومتر، به ظرفیت 12 تا 15 متر مکعب در ثانیه و دارای خاکریزهای متراکم در دو طرف است. عملیات احداث سه کالورت، هفت ساختمان کنترل و تأسیسات برق و مکانیک و شمع های پیش ساخته بتنی از جمله عملیات انجام شده در این پروژه می باشند.