احداث سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ7-8
احداث سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ7-8
پایان یافته
1393/05/20
1394/07/29
کا کیو 78
kq 8 9
kq 7-8 1
kq 7-8 2
kq 7-8 3
kq 7-8 4
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
افزایش بهره وری از اراضی موجود، خودکفا شدن کشور در امور کشاورزی و ایجاد اشتغال جهت ساکنین محلی و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر، احیاء نخلهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی به دلیل ترک منطقه توسط مردم، تهیه آب شیرین جهت مزارع و همچنین تبدیل خاک شور به خاک شیرین کاشت محصولات متنوع در بین نخیلات.
موقعیت جغرافیایی
نواحی عمرانی KQ7,8 از توابع شهرستان آبادان در جنوب استان خوزستان، در حاشیه اروندرود
پیمانکار فرعی
مهندسین مشاور انهار جنوب
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
اجرای 63445 متر خطوط لوله تحت فشار در اقطار 1200 تا 315 میلیمتر از جنس پلی اتیلن همراه با اتصالات و متعلقات مربوطه، اجرای 1415 عدد حوضچه تقسیم، اجرای 41 دستگاه حوضچه شیر پروانه ای و اجرای جاده های سرویس با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه ها و مشخصات فنی.