احداث سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی اروند KO1-2-3
احداث سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی اروند KO1-2-3
پایان یافته
1393/05/20
1394/07/29
کو 123 اروند
ko123 1
ko123 2
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
ین طرح برای مقابله با افزایش شوری آب رودخانه های کارون و اروند، تأمین آب آبیاری و کشاورزی شهرهای آبادان و خرمشهر و روستاهای جزیره آبادان و همچنین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در این مناطق از رودخانه اروند می باشد.
موقعیت جغرافیایی
استان خوزستان، آبادان و خرمشهر
پیمانکار فرعی
مهندسین مشاور انهار جنوب
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طرح شامل قسمتهای سیستم کانال اولیه، سد روی رودخانه بهمنشیر، ایستگاه پمپاژ در مارد، ایستگاه پمپاژ در طره بخاح، سیستم کانال اصلی، ایستگاه های پمپاژ درجه دوم، سیستم شبکه آبیاری ثانویه