احداث کانال اصلی سمت چپ تیلکان
عملیات اجرائی کانال اصلی سمت چپ تیلکان
پایان یافته
1393/05/20
1399/07/22
کانال تیلکان
کانال تیلکان 1
کانال تیلکان 2
کار فرما
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
انهار سنتی منطقه 24800 هکتار ار اراضی کشاورزی را پوشش می دهد که بعد از اجرای طرح و تبدیل این انهار به کانالهای بتنی 20000 هکتار زمین دیگر از اراضی توسعه و احیاء می شود.
موقعیت جغرافیایی
استان فارس _ منطقه مرودشت
تغییرات
در این پروژه هفت کانال بتنی به طول کلی 89 کیلومتر اجرا شده است.