احداث کانالهای درجه 3 و 4 درودزن
سد درودزن برروی رودخانه کر و در حد فاصل دشت کامفیروز و رامجرد واقع گردیده است. پروژه احداث کانال های درجه 3 و 4 درودزن بخشی از طرح عظیم شبکه مدرن آبیاری و زهکشی در زیردست سد درودزن می باشد که دارای وسعتی بالغ بر 76000 هکتار (ناخالص ) است و اراضی 87 روستا را در بر می‌گیرد. شبکه آبیاری و زهکشی درودزن از هفت کانال اصلی و درجه 1، هشت کانال درجه 2 و 234 کانال درجه 3 و 4 تشکیل گردیده شده است.
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
درودزن
کانال سد درودزن
کانال سد درودزن
کانال سد درودزن
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
هدف از احداث این پروژه تکمیل آبیاری 4000 هکتار از 54000 هکتار از اراضی زیر سد درودزن، استفاده بهتر از آب کانال سمت راست، جلوگیری از اتلاف آب موجود و افزایش سطح زیر کشت می باشد.
موقعیت جغرافیایی
فارس _ پایین دست سد درودزن
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
احداث کانال: 44 کیلومتر (مقطع ذوزنقه ای)
عرض کف کانال: 60 تا 90 سانتی متر
ارتفاع آب کانال: 45 تا 110 سانتی متر
طول زهکش: 33 کیلومتر
عرض زهکش: 60 تا 100 سانتیمتر
ارتفاع متوسط زهکش: 5/2 متر
ابنیه فنی: 484 دستگاه
طول جاده سرویس: 10 کیلومتر
عرض جاده سرویس: 4 متر