احداث کانال¬ها و زهکش¬های درجه دو و زهکش اصلی واحد عمرانی شرق شعیبیه
احداث کانال¬ها و زهکش¬های درجه دو و زهکش اصلی واحد عمرانی شرق شعیبیه
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
شعبیه 2
شعبیه 2 - 1
شعبیه 2 - 2
شعبیه 2 - 3
شعبیه 2 - 4
شعبیه 2 - 5
شعبیه 2 - 6
شعبیه 2 - 7
شعبیه 2 - 8
شعبیه 2 - 9
شعبیه 2 - 10
شعبیه 2 - 11
شعبیه 2 - 12
شعبیه2  1
شعبیه2  2
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
با اجرای این طرح قسمت عمده ای از زمین های مردم منطقه که با روش های سنتی آبیاری می شود تحت پوشش آبیاری مکانیزه قرار خواهد گرفت و با احداث زهکش، از شوری زمین ها که در حقیقت سالانه خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد می کند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان- 50 کیلومتری شمال شهر اهواز و در 40 کیلومتری جنوب شهر شوشتر - در ساحل غربی رودخانه شطیط
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور آب ورزان
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
در این پروژه 52 کیلومتر کانال انتقال آب درجه یک و دو و 42 کیلومتر زهکش اصلی و فرعی احداث شده است. عرض کف کانال اصلی در ابتدا 3 متر و در انتها 1.2 متر می باشد..