احداث شبکه زهکش مزارع نخیلات نواحی عمرانی KQ 1~3
پروژه احداث شبکه زهکشی و تکمیل شبکه توزیع آبیاری منیوحی مربوطه به نواحی عمرانی KQ1-3 و KQ3
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
منیوحی
منیوحی  1
منیوحی  2
کار فرما
شرکت سهامی آب و برق خوزستان
اهداف طرح
این طرح برای مقابله با افزایش شوری آب رودخانه های کارون و اروند ، تأمین آب آبیاری و کشاورزی شهرهای آبادان و خرمشهر و روستاهای جزیره آبادان و همچنین آب مورد نیاز واحد های صنعتی در این مناطق از رودخانه اروند می باشد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان _ آبادن _ منیوحی
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
شبکه آبیاری نخیلات جزیره آبادان و خرمشهر به وسعت حدود 15500 هکتار از 22 واحد 700 هکتاری با سطح خالص 600 هکتار تشکیـل شده است ..لوله های مورد استفاده در این پروژه ها از جنسPVC و پلی اتیلن و به اقطار 225 الی 1200 میلیمتر بوده که همه آنها تولید داخل کشور می باشد.