احداث کانالهای شبکه آبیاری ایستگاه پمپاژ روستاههای کلل ِزیارت وبنار آب شیرین استان بوشهر
احداث کانالهای شبکه آبیاری ایستگاه پمپاژ کلل، زیارت
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/21
کلل
کلل زیارت -  1
کلل زیارت -  2
کلل زیارت -  3
کلل زیارت -  4
کلل زیارت -  5
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس و بوشهر
اهداف طرح
  • افزایش کارایی
  • سرعت و انتقال آب در شبکه های آبیاری
  • آبیاری مناسب نخیلات، رفع مشکلات کم آبی
  • توزیع مناسب و عادلانه آب
موقعیت جغرافیایی
استان بوشهر _ شهرستان زیارت و کلل
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
خاکریزی بدنه حدود 50 هزار متر مکعب، حفاری کانالهای ذوزنقه ای 22 هزار متر مکعب، پوشش بتنی کانالها 1900 متر مکعب، احداث ابنیه های فنی شبکه آبیاری، تهیه ، نصب، راه اندازی دریچه های آبگیر و تقسیم کننده های سطح آب.