احداث کانال اصلی آب شهرخرمشهر
طرح جامع تأمین آب و آبیاری جزیره آبادان و خرمشهر در پروژه احداث کانال خرمشهر با شروع کانال اصلی از کانال مارد در روستای منیخ به فاصله 1200 متری شمال رودخانه بهمنشیر تا منطقه شلمچه آغاز می گردد و کانال فرعی آن نیز از تقاطع جاده قدیمی اهواز با راه آهن اهواز – خرمشهر شروع و تا نرسیده به کانال های نظامی به صورت موازی کانال فرعی با جاده امام صادق (ع) ادامه می یابد.
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
کانال خرمشهر
کاکیو خرمشهر
کاکیو خرمشهر
کانال اصلی خرمشهر -  1
کانال اصلی خرمشهر -  2
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
هدف از اجرای پروژه احداث کانال اصلی آب خرمشهر، تأمین آب شیرین مورد نیاز جهت احیاء بلوک های زراعی و زمین های نخلستان شهر خرمشهر بوده که باعث بوجود آمدن رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جهت شهروندان شهرستان خرمشهر و بازگشت کشاورزان به مناطق زراعی و روستاهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی می گردد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان _ خرمشهر
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
احداث کانال اصلی: 15 کیلومتر (و به عرض کف کانال 10 متر و بالای کانال 28 متر) <br.> احداث کانال فرعی: 7 کیلومتر (مقاطع مختلف از 2.5 تا 1.5 متر با پوشش بتنی (لاینینگ))
احداث جاده سرویس: به عرض 5 متر و طول 22 کیلومتر
</br.>