احداث ساختمان سازمان قطار شهری شیراز
ساختمان سازمان قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
قطار شهری
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
ایجاد ساختمان اداری و سازماندهی امور قطار شهری شیراز
موقعیت جغرافیایی
استان فارس _ شیراز _ بلوار چمران
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
زیر بنا 1200 متر مربع