مجتمع اداری – تجاری عدالت
مجتمع اداری – تجاری عدالت یک پروژه چند منظوره با کاربری فروشگاهی و نمایشگاهی ، مبلمان خانگی، مبلمان اداری، مبلمان کودک ، پرده و پارچه مبلی می باشد.
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
عدالت
بازدید عدالت - 1
بازدید عدالت -2
بازدید عدالت - 4
بازدید عدالت - 5
بازدید عدالت - 6
بازدید عدالت - 7
عدالت - جدید - نمای کلی
مجتمع تجاری عدالت - جدید -  1
مجتمع تجاری عدالت - جدید -  2
مجتمع تجاری عدالت - جدید -  3
مجتمع تجاری عدالت - جدید -  4
مجتمع تجاری عدالت -  1
مجتمع تجاری عدالت -  2
مجتمع تجاری عدالت -  3
مجتمع تجاری عدالت -  4
مجتمع تجاری عدالت -  5
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
تمرکز و ساماندهی فروشگاه ها و کارگاه های عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی در بلوار عدالت (جنوب غربی شیراز) در یک مجتمع ساختمانی.
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – جنوب شیراز – بلوار عدالت
پیمانکار فرعی
مهندسین مشاور جهان نمای شهرراز
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
زیربنا: 24475/8متر مربع
تعداد طبقات: 8 طبقه (5 طبقه روی همکف به انضمام 2 زیر زمین)
نوع کاربری: تجاری - اداری
کاربری طبقات:
• طبقه 2- :112 واحد پارکینگ
• طبقه1- :35 واحد تجاری
• همکف: 38 واحد تجاری
• اول تا چهارم: هر طبقه 27 واحد تجاری
• طبقه پنجم: سالن اجتماعات و واحدهای اداری بزرگ
نوع سازه: اسکلت بتنی، با شکل پذیری بالا(ویژه)، قاب خمشی ویژه، سقف تیرچه بلوک بتنی
*(با انجام مهندسی ارزش توسط شرکت سد و عمران پارس گستر و به پیشنهاد این شرکت این سازه از فلزی به بتنی تغییر یافت. )