احداث بزرگراه 45 متری بلوارحافظ به میدان دوم گلستان شهر شیراز
احداث بزرگراه 45 متری حافظ به میدان دوم گلستان
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
بزرگراه آفرینش
45 متری آفرینش
45 متری آفرینش
45 متری آفرینش
45 متری آفرینش
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
  • دسترسی شهرک گلستان و استقلال و بزین به یکدیگر ، بلوار آفرینش و بزرگراه حسینی الهاشمی
  •  کاهش بار ترافیکی ورودی این شهرک ها مخصوصاً شهرک گلستان
  •  کاهش بار ترافیکی از بلوار میرزایی شیرازی
فعالیت های اجرایی
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ غرب شیراز حد فاصل شهرک حافظ و شهرک گلستان
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول مسیر 1330 متر (رفت و برگشت)، عرض مسیر 45متر، دو عدد آب راهه به طول 55 متر با قطر تقریبی 2 متر، آبراه بیه دار به طول 75 متر با عرض دال 4/2