احداث راه 45 متری حافظ به میدان دوم گلستان
احداث راه 45 متری حافظ به میدان دوم گلستان
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
آفرینش 2
آفرینش به گلستان - 1
آفرینش به گلستان - 2
آفرینش به گلستان - 3
آفرینش به گلستان - 4
آفرینش به گلستان - 5
آفرینش به گلستان - 6
آفرینش به گلستان - 7
آفرینش به گلستان - 8
آفرینش به گلستان - 9
آفرینش به گلستان - 10
آفرینش به گلستان - 11
آفرینش به گلستان - 12
آفرینش به گلستان - 13
آفرینش به گلستان - 14
آفرینش به گلستان - 15
آفرینش به گلستان - 16
آفرینش به گلستان - 17
آفرینش به گلستان - 18
آفرینش به گلستان - 19
آفرینش 2 2
آفرینش 2 3
کار فرما
شهرداری شیراز
فعالیت های اجرایی
دسترسی شهرک گلستان و استقلال و بزین به یکدیگر ، بلوار آفرینش و بزرگراه حسینی الهاشمی – کاهش بار ترافیکی ورودی این شهرک ها مخصوصاً شهرک گلستان – کاهش بار ترافیکی از بلوار میرزایی شیرازی
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – غرب شیراز حد فاصل شهرک حافظ و شهرک گلستان
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسی مشاور آمایش آب و خاک
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول مسیر 1330 متر (رفت و برگشت)، عرض مسیر 45متر، دو عدد آب راهه به طول 55 متر با قطر تقریبی 2 متر، آبراه بیه دار به طول 75 متر با عرض دال 4/2