احداث شبکه زهکشی 700 هکتاری شهرآبادان
شبکه زهکشی 700 هکتاری آبادان
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
700
700 زهکشی -  1
700 زهکشی -  3
700 زهکشی -  4
700
700 2
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
با اجرای این طرح قسمت عمده ای از زمین های مردم منطقه که با روش های سنتی آبیاری می شود تحت پوشش آبیاری مکانیزه قرار خواهد گرفت و با احداث زهکش، از شوری زمین ها که در حقیقت سالانه خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد می کند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان _ آبادان
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
کانال کنی جهت احداث زهکشهای روباز بمیزان 246500 متر مکعب، زهکشهای زیرزمینی (Tile) با لوله از جنس P.V.C خرطومی بقطر اسمی تا 200 میلیمتر بطول 216 کیلومتر و احداث 29 کیلومتر جاده سرویس