احداث تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
تقاطع غیر همسطح سرداران – تخت جمشید، واقع در بلوار سرداران شهر شیراز می باشد . این تقاطع در 3 سطح طراحی گردیده که شامل یک پل روگذر، 3 زیرگذر و یک میدان همسطح می باشد. پل رو گذر در مسیر شمال به جنوب و در امتداد بلوار سرداران و زیرگذر در مسیر شرق به غرب و در امتداد بلوار تخت جمشید و شهدای حج اجرا می گردد.
پایان یافته
1393/05/18
1399/07/22
تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
تقاطع غیر همسطح شهدای پودنک
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
  • کاهش و کنترل ترافیک پل تقاطع غیر همسطح سرداران
  • کاهش و کنترل ترافیک جنوب شرق به شمال شرق و شرق به غرب شیراز
  • انتقال ترافیک از بلوار رحمت به دروازه قرآن
  • اجرای بخشی از حلقه ترافیکی دسترسی داخلی در شهر شیراز از اهداف این پروژه می باشد.
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شهرستان شیراز _ چهارراه تخت جمشید
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول: 208 متر(روگذر) – 980 متر (زیرگذر)
عرض: 25 متر(روگذر)
اختلاف ارتفاع (از سطح سوم به سطح اول): 17 متر
تعداد دهانه پل رو گذر: 7
طول بزرگترین دهانه: 38 متر
تعداد باند: 3 باند سواره رفت و 3 باند برگشت
نوع سازه: شاهتیرهای پیش ساخته پیش تنیده -پس کشیده با پیوستگی در دهانه ها (سیستم سازه روگذر)
3 عدد پل باپوشش دال بتنی مجوف (سیستم سازه زیرگذر)
2عدد پل با 6 دهنه 21 متری بر روی رودخانه خشک