عملیات اجرایی روسازی قطار شهری شیراز(فاز1)
خط یک قطار شهری شیراز از میدان احسان تا میدان ا... (میدان گل سرخ) می باشد.جهت بهره داری هر چه سریع تر ، خط یک به دو قطعه تقسیم گردیده است. قطعه 1 از میدان احسان تا میدان نمازی و قطعه 2 از میدان نمازی تا میدان ا... (میدان گل سرخ).
تاکنون روسازی قطعه یک خط یک قطارشهری شیراز توسط شرکت سد و عمران پارس گستر اجرا گردیده است
پایان یافته
1393/05/18
1399/07/22
روسازی
روسازی b  10
روسازی b  17
روسازی b  25
روسازی b  30
روسازی a  1
روسازی
کار فرما
سازمان قطارشهری شیراز
اهداف طرح
  • کاهش مصرف سوخت و صرفه جوئی ارزی و ریالی.

         (صرفه جوئی در مصرف بنزین 352 میلیون لیتر در سال و صرفه جوئی در مصرف گازوئیل 60 میلیون لیتر در سال)،

  • کاهش حجم ترافیک و بهبود سطح رفاه عمومی و زندگی شهری و همچنین صرفه جویی در اتلاف وقت شهروندان.
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ از میدان احسان تا میدان نمازی
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول ریل: 9 کیلومتر (به صورت 2 خطه) - ( ریل قاشقی Ri59N و ریل معمولی S49)
تعداد کراس اور: 4 عدد
تعداد سوزن: 4 عدد
خرید خارجی: خرید و حمل 4 دستگاه کراس اور از کشور اتریش
مشخصات تأسیساتی: اجرای سیستم روشنایی برق دائم داخل تونل (سینی کابل، کابل کشی به طول 170 کیلومتر)، طراحی سیستم روشنایی دائمی
اجرای جوش ترمیت: 2100 بند جوش
سایر مشخصات: ساخت و اجرای داکت کناری جهت استقرار کابل فشار قوی به طول 17 کیلومتر)، طراحی پلان و پروفیل مسیرهای ریل گذاری، طراحی دیوارهای حائل، سیستم دفع آب های سطحی و اعضای سازه ای روسازی بتنی و ...