فاز یک روسازی قطارشهری (شیراز)
خط یک قطار شهری شیراز از میدان احسان تا میدان ا... (میدان گل سرخ) می باشد.جهت بهره داری هر چه سریع تر ، خط یک به دو قطعه تقسیم گردیده است. قطعه 1 از میدان احسان تا میدان نمازی و قطعه 2 از میدان نمازی تا میدان ا... (میدان گل سرخ).
تاکنون روسازی قطعه یک خط یک قطارشهری شیراز توسط شرکت سد و عمران پارس گستر اجرا گردیده است
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
روسازی
روسازی b 1
روسازی b 2
روسازی b 3
روسازی b 4
روسازی b 5
روسازی b 6
روسازی b 7
روسازی b 8
روسازی b 9
روسازی b 10
روسازی b 11
روسازی b 12
روسازی b 13
روسازی b 14
روسازی b 15
روسازی b 16
روسازی b 17
روسازی b 18
روسازی b 19
روسازی b 20
روسازی b 21
روسازی b 22
روسازی b 23
روسازی b 24
روسازی b 25
روسازی b 26
روسازی b 27
روسازی b 28
روسازی b 29
روسازی b 30
روسازی b 31
روسازی b 32
روسازی b 33
روسازی b 34
روسازی b 35
روسازی a 1
روسازی a 2
روسازی a 3
کار فرما
سازمان قطارشهری شیراز
اهداف طرح
کاهش مصرف سوخت و صرفه جوئی ارزی و ریالی. (صرفه جوئی در مصرف بنزین 352 میلیون لیتر در سال و صرفه جوئی در مصرف گازوئیل 60 میلیون لیتر در سال)، کاهش حجم ترافیک و بهبود سطح رفاه عمومی و زندگی شهری و همچنین صرفه جویی در اتلاف وقت شهروندان.(سهم مترو از سفرها برای ساعت اوج صبح در سال 1400 شمسی 45 درصد برآورد گردیده است)
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز –از میدان احسان تا میدان نمازی
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور ایمر
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول ریل: 9 کیلومتر (به صورت 2 خطه) - ( ریل قاشقی Ri59N و ریل معمولی S49)
تعداد کراس اور: 4 عدد
تعداد سوزن: 4 عدد
خرید خارجی: خرید و حمل 4 دستگاه کراس اور از کشور اتریش
مشخصات تأسیساتی: اجرای سیستم روشنایی برق دائم داخل تونل (سینی کابل، کابل کشی به طول 170 کیلومتر)، طراحی سیستم روشنایی دائمی
اجرای جوش ترمیت: 2100 بند جوش
سایر مشخصات: ساخت و اجرای داکت کناری جهت استقرار کابل فشار قوی به طول 17 کیلومتر)، طراحی پلان و پروفیل مسیرهای ریل گذاری، طراحی دیوارهای حائل، سیستم دفع آب های سطحی و اعضای سازه ای روسازی بتنی و ...