» ارتباط با ما

دفترمرکــزی

شیــراز. بلــوار پاسداران.خیــابان شهید محلاتی.

تلفن : 3-38434701-71-98+

دورنگار : 38434712-71-98+

صندوق پستی : 683-71855

کد پستی :88941-71868

 

Central office

Mahallati St.,Pasdaran Blvd.,Shiraz,Iran

Tel : +98-71-38434701-3

Fax No : +98-71-38434712

P.O.Box : 71855-683

Postal code : 71868-88941

 

 

دفتر تهران

خیابان شریعتی. بعد از پل سید خندان.بن بست خندان.پلاک 6

تلفن : 22886789-21-98+

دورنگار : 22886790-21-98+

 

Tehran office

No.6,Khandan alley,Shariati St.,Tehran,Iran

Tel : +98-21-22886789

Fax No : +98-21-22886790

سامانه پیام کوتاه : 1000112

Sms Center No :+98-1000112

Email : info@sopg.ir
شرکت سد و عمران پارس گستر

sad & omran Pars Gostar Co