» معرفی شرکت » موضوع فعالیت

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت :

       فعالیت های خدمات مدیریت در امور مطالعاتی و تحقیقاتی طراحی و اجرایی و نظارت طرح های عمرانی ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن و احداث ساختمان های اداری و تجاری به صورت انبوه سازی مجتمع سازی و احداثات واحدی – راه سازی- تونل سازی- سازه های دریایی – تاسیسات آبی – شبکه های توزیع سد سازی- منابع آب – شبکه توزیع برق – صنعت و معدن – تاسیسات صنعتی – امور ماشین آلات از قبیل بکارگیری، تهیه و تامین – خرید و فروش انواع ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و سرویس و نگهداری ماشین آلات مذکور و انجام کلیه امور مربوط به خرید و خدمات و فعالیت های بازرگانی ، تهیه و تامین  هر نوع لوازم و مصالح و ابزار و ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز در راستای موضوع شرکت – انتخاب و بکارگیری و هدایت شرکت های مشاوره و اجرایی و اخذ نمایندگی در ایران و خارج از کشور و صادرات و واردات کلیه موارد مربوط به موضوعات فوق.