ساختمان سلف سرویس اساتید و دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ساختمان سلف سرویس اساتید و دانشجویان  پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
این پروژه با زیربنای تقریبی 4162 متر مربع در 3 طبقه( زیر زمین شامل انبار، سردخانه و موتور خانه، طبقه همکف شامل سلف سرویس کارکنان، طبقه اول شامل سلف سرویس اساتید) در حال ساخت می باشد.
: در دست اجرا
1399/08/20
1401/05/30
کار فرما
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
اهداف طرح
خدمت رسانی مناسب تر با توجه به افزایش روز افزون دانشجویان و اساتید دانشگاه.
موقعیت جغرافیایی
استان زنجان ـ شمال شهر زنجان، جاده گاوازنگ در سایت پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان