احداث شبکه توزیع ثانویه آب شهر آبادان (KQ 7،8)
احداث سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ7-8
پایان یافته
1393/05/20
1399/07/22
کا کیو 78
kq 8 9
kq 7-8 1
kq 7-8 3
kq 7-8 4
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
  •  افزایش بهره وری از اراضی موجود
  • خودکفا شدن کشور در امور کشاورزی و ایجاد اشتغال جهت ساکنین محلی و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر
  • احیاء نخلهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی به دلیل ترک منطقه توسط مردم
  • تهیه آب شیرین جهت مزارع و همچنین تبدیل خاک شور به خاک شیرین کاشت محصولات متنوع در بین نخیلات.
موقعیت جغرافیایی
نواحی عمرانی KQ7,8 از توابع شهرستان آبادان در جنوب استان خوزستان _ در حاشیه اروندرود
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
اجرای 63445 متر خطوط لوله تحت فشار در اقطار 1200 تا 315 میلیمتر از جنس پلی اتیلن همراه با اتصالات و متعلقات مربوطه، اجرای 1415 عدد حوضچه تقسیم، اجرای 41 دستگاه حوضچه شیر پروانه ای و اجرای جاده های سرویس با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه ها و مشخصات فنی.