احداث کانال اصلی شرق روستای شعیبیه استان خوزستان
مستند سازی فنی پروژه احداث کانال اصلی واحد عمرانی شرق شعیبیه
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
شعبیه 1
شعبیه 1 -  1
شعبیه 1 -  2
شعبیه 1 -  8
شعبیه 1 -  11
شعبیه 1 -  4
شعیبه  1
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
با اجرای این طرح قسمت عمده ای از زمین های مردم منطقه که با روش های سنتی آبیاری می شود تحت پوشش آبیاری مکانیزه قرار خواهد گرفت و با احداث زهکش، از شوری زمین ها که در حقیقت سالانه خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد می کند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان _ 50 کیلومتری شمال شهر اهواز و در 40 کیلومتری جنوب شهر شوشتر _ در ساحل غربی رودخانه شطیط
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
طول این کانال 22 کیلومتر و اراضی تحت پوشش، حدود 80هزار هکتار به همراه و 96 واحد ابنیه می باشد.